Ferret (sotningsmaskiner - sotningsutrustning)

Ferretmaskinen arbetar sig själv igenom en tub utan att man skjuter på eller drar i slangen. Sotningsarbetet reduceras således till att man flyttar maskinen från tub till tub.

Maskinens hastighet kan regleras genom att man höjer eller sänker lufttrycket. Den mycket kraftiga rensningseffekten erhålls inte genom rotation utan genom en högfrekvent oscillation, d v s fram- och återgående rörelse. Vid ett tryck av ca 5,6 bar hos tryckluften är den tillförda effekten 736 Watt, d v s en hästkraft (typ Ferret 150 RH). Med samma höga effekt rensas varje tub i hela pannan.