Sonoforce Produkter

Renhållning med hörbart ljud

Sonoforce - Renhållning med hörbart ljud

Hur ofta en ljudsändare ska aktiveras beror på en mängd faktorer som bränsle, typ av anläggning, belastning m m. En aktiveringstid på fem till trettio sekunder var tredje till trettionde minut är normalt för alla typer av Sonoforceutrustningar. Ett optimalt aktiveringsprogram får man erfarenhetsmässigt pröva sig fram till.

Några fördelar med Sonoforce:

  • Lätt att installera
  • Mycket låga driftskostnader
  • Kort återbetalningstid
  • Helautomatisk drift
  • Endast en rörlig del = hög driftsäkerhet
  • Kontinuerlig renhållning = hög verkningsgrad i pannan

Nedan visas 3 st. exempel
på den positiva effekten av att man installerar Sonoforce.

Economiser: Värmeverk i Tallin. Bränsle: mazute (typ av tjockolja).

Economisersektion:
Efter en månads drift utan Sonoforce.

Economisersektion:
Efter en månads drift med Sonoforce.

Efter sex veckors produktion utan Sonoforce.
Emmision från filtret: 29,4 mg/Nm3

Efter sex veckors produktion med Sonoforce.
Emmision från filtret: 13,5 mg/Nm3

Efter sex månaders drift utan Sonoforce

Efter sex månaders drift med Sonoforce

Sonoforce BH 250

Powered with compressed air. For use at temperatures lower than 300ºC and non-corrosive areas in boilers, cyclone filters, electrical filters, etc.
Housing and horn are made of cast iron.

Sonoforce IKT 150/250 M

Powered with compressed air. For use at high temperatures in, for example, boilers, heat exchangers, economisers, air preheaters, electrical filters, etc.
Maximum temperature,
Horn: 1000ºC
Membrane housing: 400º C.
Housing and horn are made of stainless steel.

Sonoforce IKT 230/220

Powered with compressed air. Because the flange is isolated from the membrane housing, the IKT 230/220 withstands even higher temperatures than the IKT 150/250 M. The IKT 230/220 can be used in, for example, boilers, economisers, air preheaters, heat exchangers, electrical filters, etc.
Frequency: 220 Hz
Maximum temperatures: Horn: 1000ºC Membrane
housing: 500º C.
Housing and horn are made of stainless steel.

Sonoforce IKT 230/170

Powered with compressed air. Because the flange is isolated from the membrane housing, like the IKT 230/220, the IKT 230/170 withstands higher temperatures than the IKT 150/250 M. This is the strongest sound emitter in the IKT series with a rated acoustic pressure of 150–153 dB. The split horn can be installed in small openings.
Frequency: 170 Hz
Maximum temperatures: Horn: 1000ºC Membrane housing: 500º C
Housing and horn are made of stainless steel.