ODPM

ODPM 2000 - en kombinerad stoftmätare och rökdetektor

Beskrivning

Den kombinerade stoftmätaren och rökdetektorn ODPM 2000 mäter stoft-, dim- och rök-koncentrationer och uppfyller de flesta länders myndighetskrav.

Stoftmätaren ODPM 2000 mäter och visar den för ögonblicket gällande koncentrationen i mg/m3 på en digital display. På samma display visar rökdetektorn ODPM 2000 den för ögonblicket gällande koncentrationen som ett tal mellan 0 och 100 % eller som en optisk täthet mellan 0 och 999.

ODPM