Logo of Kastrup & Genberg AB

Vaakaputkilla varustettu kattila

Ferret-järjestelmä & imurin suulake ja teollissusimuri

Vaakatason putkilla varustetuissa kattiloissa Ferret-koneita käytetään yhdessä imurin suulakkeen ja teollisuusimurin kanssa. Noki ja tuhka imeytyvät suoraan teollisuusimurin, ja tuloksena on suljettu, ympäristöystävällinen järjestelmä. Kattila toimii biopolttoaineilla.

Katso, kuinka Ferret toimii!