Logo of Kastrup & Genberg AB
Odoo image and text block

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

2023-11-24

Kastrup & Genberg AB on insinööri- ja kauppayritys, joka kehittää ja markkinoi tuotteita kattiloihin ja putkien puhdistukseen. Kehitämme tuotteemme itse ja toimimme myös muiden yritysten agenttina ja jakelijana. Merkittävin ympäristövaikutuksemme syntyy asiakkaille annettavasta neuvonnasta.

Laatu tarkoittaa meille sidosryhmiemme vaatimusten, tarpeiden ja odotusten täyttämistä.
Laadun tulee olla sellainen, että se muodostaa asiakkaille olennaisen ostoperusteen. Tämä saavutetaan relevanteilla ja tehokkailla tavoitteilla sekä toimintatavoilla, joiden asianmukaisuus varmistetaan jatkuvilla päivityksillä ja parannuksilla.

Koska tuotteemme vähentävät merkittävästi polttolaitosten päästöjä ja pienentävät energiankulutusta korkeamman hyötysuhteen ansiosta, meidän tulee kehittää tuotteistamme jatkuvasti entistä parempia ja tuoda ne markkinoille. Tuotteitamme on käytetty tähän asti perinteisesti suurissa kattiloissa, mutta kehitämme parhaillaan ympäristöä säästäviä tuotteita myös pieniin kattiloihin. Varmistamme lisäksi informatiivisten ohjeistusten avulla, että tuotteita käytetään optimaalisella tavalla.

Ylitämme voimassa olevan lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla.

Jatkuvalla tiedottamisella ja kouluttamisella teemme kaikki sidosryhmät tietoisiksi mahdollisuuksistaan myötävaikuttaa toimintamme laatu- ja ympäristötavoitteisiin.

Tämä laatu- ja ympäristöpolitiikka koskee Kastrup & Genberg AB:tä, joka on Södertälje Kvalitets- och Miljögruppin jäsen.

Alexander Frygelius
Toimitusjohtaja
Kastrup & Genberg AB