Logo of Kastrup & Genberg AB

Ferret

Felsökning & service

Ferret - maskiner
Denna precisionsmaskin är konstruerad för att kräva minimalt med service trots att den går i sämsta tänkbara miljö. Med tiden måste man räkna med att byta vissa slitdetaljer.

Eftersom Ferret är en precisionsmaskin måste den hanteras med försiktighet. Kontakta alltid Kastrup & Genberg och rådgör med oss. Vi utför alla tänkbara reparationer på Ferret maskiner och provkör maskinerna efter reparation. Det går även bra att skicka maskinerna till:

Kastrup & Genberg AB
Övre Villagatan 28 B
SE-151 34 SÖDERTÄLJE

Kolvringar kan man i allmänhet byta själv. För att byta andra detaljer i maskinen krävs specialverktyg varför vi rekommenderar att maskinen skickas in för service.

Symptom:
Maskinen börjar gå långsammare (med lägre frekvens).

Åtgärd:
Kolvringarna kan vara slitna och bör bytas. Utblåsningshålen (de små hålen i fram- och bakkanten på cylindern) kan vara igensatta och måste rensas för att arbetsluften skall kunna evakueras.


Symptom:
Maskinen går ojämnt och stannar ibland och/eller är svår att starta.

Åtgärd:
Kolvringarna kan vara helt utslitna och/eller kolven kan vara så sliten att den måste bytas.


Symptom:
Maskinen går inte att starta och kolven inne i cylindern kan inte skakas så att den rör sig inne i cylindern.

Åtgärd:
Cylindern kan ha fått sig ett slag på sidan så att den är "orund". I allmänhet måste cylindern bytas.