Logo of Kastrup & Genberg AB

Syremätare

Syremätningssystemet Scan Tronic OC 2016 är ett exakt och mycket tillförlitligt instrument för kontinuerlig mätning av syrehalten i rökgaser. Syremätaren OC 2016 är utvecklad för mätning av O2 halten i rökgas med användning av en Wide Band Lambda Sensor (OS 2014) monterad i rökgasen . OC 2016 är en vidareutveckling av de tidigare typerna OC 2010-LSU och OC 2010 som har tillverkats i många år och levererats i ett stort antal.

Några fördelar med OC 2016:

Lätt att installera och sköta.
Nytt reglersystem speciellt utvecklat för sonden OS 2014.
Nya moderna elektronikkomponenter.
Lätt att kalibrera. Enkel inställning av olika funktioner.
Display med 6 st. lysdioder för markering av O2 % (1 % och 20,9 %).
Utgående strömsignal 4-20 mA eller 0-20 mA.
Två inbyggda alarmpunkter, LO Re och HI Re.
Attraktiv design i eloxiderad aluminium.
Frontpanel av aluminium.
Kabelförskruvningar av metall.
Avskärmad sondkabel för förbindelse med sonden OS 2014, finns i längder från 2-7 m.
Wide Band Lambda sond med lång livslängd.

Tekniska data:

Nätanslutning: 230 V AC, 50/60 Hz.
Dimensioner: H x B x D: 244 x 157 x 65 mm.
Mätområde: 1,0 – 20,9 % O2 volymprocent.
Max. rökgastemperatur: 900 °C.
Omgivningstemperatur: 0 °C – 60 °C.

oc2016_1.png
oc2016_2.png

Installation med gasledningsrör av standardtyp.

oc2016_3_eng.png
flue_gas_standard_2.png

Installation med gasledningsrör med uttag för renblåsning.

oc2016_4_eng.jpeg
flue_gas_auto_2.png

Gasledningsrör med uttag för renblåsning med tryckluft.

I situationer med mycket flygaska i rökgaserna kan detta gasledningsrör förhindra att sonden blir igensatt. Ett finmaskigt filter är monterat i kammaren för att förhindra igensättning. Filtret kan lätt bytas.

oc2016_3_en.png

Installation i mycket små rökgaskanaler.

I mycket små rökgaskanaler finns det inte plats för ett gasledningsrör. Man kan, beroende på dimension, eventuellt korta av ett gasledningsrör alternativt använda en Fästbricka för sond, se nedanstående bilder.

För kalibrering av syremätaren finns en speciell kalibreringsväska som innehåller allt som behövs, se information på produktsidan.

Syremätare OC 2010 LSU – äldre typ av syremätare

Exempel på applikationer:

Kontinuerlig, direkt mätning och reglering av syreöverskottet (luftöverskottet) efter en förbränning i en panna. Övervakning av diverse processer där man vill kontrollera halten av syrgas.

Några fördelar med OC 2010 LSU:

Lätt att installera och sköta.
Snabb reaktion (T90 ca 4 sekunder).
Enkel och exakt inställning av alarmen.
Mätsond OS 2014 med lång livslängd – kan även användas i den nya syremätaren OC 2016.
Lätt att kalibrera.
Attraktiv design i eloxiderad aluminium.

Tekniska data:

Nätanslutning: 230 N AC, 50/60 Hz.
Dimensioner: H x B x D: 244 x 157 x 65 mm.
Mätområde: 1,0 – 20,9 % O2 volymprocent.
Max. rökgastemperatur: 900 °C.
Omgivningstemperatur: 0 °C – 60 °C.
Utsignaler: 4(0) – 20 mA strömsignal galvaniskt isolerad upp till 300 VDC. Alarm: 2 individuellt justerbara alarmpunkter mellan 1,0 och 20,9 %

produkt_syrematare_1.png

Installation med gasledningsrör typ standard.

flue_gas_standard_1.jpg
flue_gas_standard_2.png

Installation med gasledningsrör med uttag för renblåsning.

flue_gas_auto_1.jpg
flue_gas_auto_2.png

For calibration of the system we have calibration equipment, Cal 2. Please contact us for further information.

Felsökning & service